ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΝΑΝΤΙΟΝΤΕ
γιά μιά καλύτερη γειτονική ζωή.

Από το Μάρτη 2002 συναντιόμαστε άτομα τα οποία προέρχοντε από διαφορετικούς ορίζοντες και έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες και εθνικότητες, στην περιφέρεια μας, Plieningen- Birkach. Χάρη στις διαφορετικές μας προσωπικές εμπειρίες και τα κοινά μας ενδιαφέροντα, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε τον σύλλογο << BUNT>> στην περιφέρεια μας, ο οποίος αποσκοπεί στην αποδοχή όλων των εθνικοτήτων και σε μιά ανοιχτή κοινωνική ζωή.
Συγκεκριμμένα αποσκοπούμε σε μιά σειρά από δραστηριότητες, όπως:

Θα χαρούμε εάν και εσείς αποφασίσεται να συμμετέχεται στο <<BUNT>>, και μοιραζόσαστε τις ιδέες μας, γιά την πραγματοποίηση μαθημάτων προσαρμογής στους αλλοδαπούς και τα νεοαφυχθέντες συμπολίτες μας, μιάς διεθνής πολιτιστικής γιορτής, ενός διεθνή πολιτιστικού καφενοίου.

 


Τηλεφωνείστε μας στο τηλέφωνο 456465(Barbara Havlaci-Ludwig), στο τηλ., 4579709(Bärbel Theiner ), ή στο τηλ., 0173-8607135( Mehmet Bozdemir), ή απλά ελάτε να μας συναντήσετε στις κοινές μας συναντήσεις, πού γίνοντε κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα , στις 20:00 ηώρα, στο  Chausseefeld 5.BUNT
B
ÜRGER UNTERSCHIEDLICHER NATIONALITÄT TREFFEN SICH
für mehr nachbarschaftliches Miteinander-Leben in Vielfalt
 

c/o Mobile Jugendarbeit, Neuhauser Straße 50, 70599 Stuttgart

WWW:    www.bunt-online.de

Email: